22. Veljače, 2017. 13:58:28

Uvjeti korištenja aukcije.hr

Ovi Uvjeti korištenja služe kako bi aukcije.hr bile vaše sigurno mjesto za trgovinu.

1. Prihvaćanje uvjeta korištenja

Uvjeti korištenja www.aukcije.hr su uvjeti pod kojima Aukcije Zagreb d.o.o. pružaju pristup i usluge na ovim internet stranicama. Vašom registracijom kao člana na aukcije.hr prihvaćate ove uvjete korištenja.
Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete prihvatiti ove uvjete korištenja, ne možete koristiti naše usluge i ove stranice.
Aukcije Zagreb d.o.o. pridržavaju pravo promjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu danom objave. Ukoliko član nastavi s korištenjem stranica nakon promjena Uvjeta korištenja, smatra se kako je upoznat i suglasan s nastalim promjenama.

2. Registracija na www.aukcije.hr

Registracija, kao i sudjelovanje kupaca u aukcijama je besplatno. Registracija je brza i jednostavna.
Prikupljanje podataka korisnika prilikom registracije utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Korisnik je u skladu sa zakonskim propisima odgovoran za točnost upisanih podataka.
Prodavatelji za uspješno prodane predmete plaćaju proviziju.
Dodatne usluge služe boljem isticanju predmeta na prodaji, te se naplaćuju. Prodavatelji nisu obavezni koristiti dodatne usluge.
Cjenik usluga na aukcije.hr

3. Vaši osobni podatci

aukcije.hr ne dozvoljavaju javno objavljivanje osobnih podataka niti jednog člana na stranicama aukcije.hr.
Osobni podaci su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, te broj telefona.
Prema osobnim podacima upisanim kod registracije, Aukcije Zagreb d.o.o. postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (dodatne informacije na web stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka).
Upoznajte se s Pravilima privatnosti aukcije.hr, te načinom na koji čuvamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke.

Za predmete koji su predani na prodaju putem stranica www.aukcije.hr, transakcija se odvija putem aukcije.hr. Dogovaranje primopredaje mimo aukcijskog procesa predstavlja aktivnost nespojivu s Uvjetima korištenja.

4. Početna cijena predmeta

Prodavač samostalno određuje početnu (minimalnu) cijenu po svojoj želji. Komentiranje početne cijene nije dozvoljeno.

5. Naplata usluga

Članovi su odgovorni za sve obaveze nastale upotrebom njihovog korisničkog računa. To uključuje plaćanje provizije za uspješno prodane predmete, te plaćanje aktiviranih dodatnih usluga. članovi su obavezni dospjele račune platiti u roku 10 dana od primitka obračuna poslanog e-mailom.
Ukoliko račun nije podmiren na vrijeme, korisnicima se onemogućuje daljnje korištenje aukcije.hr - sve do podmirenja dugovanja. Aukcije.hr pridržavaju pravo primijeniti sve zakonske mjere naplate dospjelih, a nepodmirenih obaveza.
Korisnici koji ne podmiruju svoje obaveze u roku naznačenom na računu ne mogu koristiti usluge aukcije.hr ukoliko na korisničkom računu nemaju novčanih sredstava za podmirenje budućih troškova. Aukcije.hr ne preuzimaju odgovornost za obračune koje niste primili iz bilo kojeg razloga (npr. postavke vašeg e-mail servisa) - stanje korisničkog računa je vidljivo u korisničkom profilu.

Postignuta cijena Provizija
0 - 25,00 Kn 1,50 Kn
25,00 - 500,00 Kn 6 %
500,00 - 5.000,00 Kn 30,00 Kn + 5 % na iznos preko 500,00 Kn
5.000,00 - 10.000,00 Kn 255,00 Kn + 4 % na iznos preko 5.000,00 Kn
preko 10.000,00 Kn 455,00 Kn fiksno

Cjenik usluga na aukcije.hr

Aukcije.hr ne naplaćuju proviziju i dodatne usluge u neuspješno završenim transakcijama. Kako ostvariti pravo na povrat provizije?


Ukoliko naše usluge plaćate karticom, skrećemo vam pažnju na 3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu (informirajte se putem linka)

6. Sudjelovanje u transakcijama

Aukcije.hr ne sudjeluju niti u jednom dijelu prodaje predmeta osim pružanja usluga korištenja naših web stranica kao mjesta za trgovinu.
Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca.
Ne djelujemo kao predstavnici niti jedne strane, i ne sudjelujemo niti u jednoj transakciji između Vas i drugih članova.

7. Rizik korisnika

Transakcije, te svi kontakti između vas i drugih korisnika odvijaju se isključivo na vaš rizik.
Registracijom prihvaćate kako aukcije.hr nemaju odgovornosti ili obveze za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem drugog korisnika.
Aukcije.hr ne prihvaćaju odgovornost niti jamče za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući:

 • Točnost podataka o prodavatelju ili kupcu
 • Vlasništvo prodavatelja nad predmetom prodaje
 • Sadržaj, sigurnost, opis, vrijednost, kvalitetu i legalnost bilo kojeg predmeta na ovim stranicama
 • Točnost ili istinitost opisa, te cijene i uvjeta dostave
 • Spremnost korisnika da provede transakciju

Aukcije Zagreb d.o.o. se odriču odgovornosti da će bilo koji kupljeni predmet biti u skladu s vašim očekivanjima ili zahtjevima.
Svi sporovi koji nastanu prilikom kupoprodaje, rješavaju se isključivo između prodavatelja i kupca. Aukcije Zagreb d.o.o. nisu odgovorne ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Za vašu sigurniju trgovinu, pročitajte naše savjete

8. Odgovornost u slučaju nedostupnosti stranica

Aukcije Zagreb d.o.o. ne snose odgovornost za eventualnu nedostupnost internet stranica aukcije.hr.
Također, ne snosimo odgovornost za tehničke probleme koji mogu nastati pri korištenju stranica, te dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u određenim aukcijama.
Aukcije Zagreb d.o.o. imaju pravo u slučaju najavljenog i predviđenog održavanja produžiti sve aukcije koje završavaju u vrijeme nedostupnosti servisa. o čemu će na naslovnoj stranici biti vidljiva obavijest

9. Davanje ponuda i kupnja

Kao kupac, dužni ste aukciju s prodavačem privesti do kraja

 • ako kupite predmet po fiksnoj cijeni
 • ako na aukciji ponudite najviši iznos

Davanjem ponude za određeni predmet, kupac prihvaća uvjete prodaje navedene od strane prodavatelja za svaki predmet posebno. Svaka je ponuda obvezujuća, te se ne može opozvati.

Kupac nije dužan platiti predmet ukoliko podatke za uplatu ne dobije putem sustava internih poruka ili putem automatski generiranih podataka za uplatu koje šalju aukcije.hr
Kupac je dužan platiti predmet u roku 7 dana od završetka aukcije, osim ukoliko putem internih poruka s prodavateljem nije dogovoreno drugačije.

10. Prodaja

Ako prodavatelj primi najmanje jednu ponudu koja je ista ili viša od početne cijene, njegova je obaveza obaviti transakciju s kupcem u skladu s uvjetima isporuke predmeta. Kod prodaje po fiksnoj cijeni, prodaja završava davanjem prve ponude od strane ponuditelja.

Prodavatelj je dužan u roku 7 dana kontaktirati kupca nakon završetka aukcije, te dostaviti podatke za uplatu. U suprotnom, prestaju obveze kupca prema prodavatelju.

Za svaki predmet, prodavatelj mora dati točan opis predmeta, kao i uvjete pod kojima će kupljeni predmet isporučiti. Svaki predmet mora biti u odgovarajućoj kategoriji.

Prodaja predmeta se odvija isključivo u skladu s Pravilima prodaje na aukcije.hr, te su ih se prodavatelji obvezni pridržavati.

Zabranjena je prodaja predmeta čijom bi se prodajom kršili zakonski propisi Republike Hrvatske. Popis predmeta čija prodaja nije dozvoljena na aukcije.hr

11. Predmeti zagubljeni tijekom dostave

Savjetujemo: koristite isključivo registrirane pošiljke: preporučeno ili vrijednosno pismo, paket, kurirsku dostavu s ispravno navedenom vrijednosti poslanog predmeta.
Za izgubljenu registriranu pošiljku (preporučeno ili vrijednosno pismo, paket, kurirska služba), prodavatelj treba dostavljaču predati zahtjev za potražnicom. Ako prodavatelj kupcu i administratoru aukcije.hr dostavi potvrdu o slanju pošiljke, kupac nema pravo upisivanja negativne ocjene. Nakon provedenog postupka potraživanja, dostavljač (pošta ili kurirska služba) obeštećuje pošiljatelja ili mu dostavlja dokaz kako je pošiljka uredno isporučena. Prodavatelj je dužan kupcu vratiti uplaćeni iznos (vrijednost kupljenog predmeta + plaćeni trošak poštarine).

12. Vaši podaci i korisnički račun

Vaši podaci su definirani kao informacije koje ostavljate prilikom registracije ili sudjelovanja u aktivnostima na www.aukcije.hr. Za točnost vaših osobnih podataka odgovara registrirani član.

Ukoliko se korisnik registrira pod lažnim imenom, adresom i brojem telefona, u namjeri da ometa funkcioniranje računalnog sustava Aukcije Zagreb d.o.o., te prilikom toga bilo kakvim unošenjem netočnih i lažnih podataka ometa funkcioniranje računalnog sustava aukcije.hr s ciljem prouzročenja materijalne ili nematerijalne štete drugome (fizičkoj ili pravnoj osobi), istom će korisniku biti odmah onemogućen daljnji pristup korištenju sustava aukcije.hr.
Aukcije Zagreb d.o.o. pridržavaju pravo podnošenja kaznene prijave nadležnim institucijama protiv takvog korisnika, budući da su se u takvom ponašanju korisnika stekla bitna obilježja kaznenog djela iz čl 223 a Kaznenog zakona. - "računalnog krivotvorenja".

Više informacija o korisničkim računima na aukcije.hr

13. Zabranjene aktivnosti

 • prodaja predmeta zabranjenih na www.aukcije.hr (vidi popis)
 • vrijeđanje, uznemiravanje i prijetnja drugim korisnicima, te poruke u kojima se potiče etnička, rodna, vjerska, rasna ili bilo koja druga netrpeljivost
 • nepošteno povišenje cijena predmeta na prodaji (eng. shill bidding), kako bi se time nanijela šteta ostalim korisnicima - vidi Točku 14
 • kršenje zakonskih propisa
 • kontaktiranje korisnika izvan sustava aukcije.hr
 • slanje poruka i datoteka koje sadrže viruse, Trojanske konje i sl. koji mogu nanijeti štetu bilo stranicama aukcije.hr, bilo njihovim korisnicima
 • kopiranje, reproduciranje, preuzimanje ili distribucija podataka s ovih stranica djelomično ili u cijelosti, kao i bilo koje kršenje autorskih prava vezano uz aukcije.hr

14. Nepošteno povišenje cijene predmeta (eng. shill bidding)

Nepošteno povišenje cijene predmeta (ili shill bidding) je svako povišenje cijene predmeta na aukciji u kojoj ponuditelj (uključujući npr. obitelj, poznanike ili zaposlenike prodavatelja) namjerno podiže cijenu predmeta na štetu ostalih sudionika aukcije. Isto tako, nepoštenim povišenjem cijene predmeta smatramo svako sudjelovanje u aukciji u kojoj ponuditelj daje ponudu s iste kućne adrese, istog računala ili kućne računalne mreže na kojoj je prijavljen i prodavatelj. Aukcije.hr će u slučaju nepoštenog povišenja cijene predmeta bez opomene poduzeti jednu od sljedećih mjera:

 • uklanjanje nepoštenih ponuda, te svih onih ponuda koje su nepoštenim ponudama i potaknute
 • zabranu sudjelovanja ponuditelja u aukcijama pojedinih prodavatelja
 • privremeno ili trajno zatvaranje korisničkog računa ponuditelja
 • privremeno ili trajno zatvaranje korisničkog računa prodavatelja

15. Posjedovanje više korisničkih računa

Smatramo da korisnički računi pripadaju istoj osobi ukoliko su (svi ili neki) podaci na korisničkim računima identični. Član s više korisničkih računa ih ne smije koristiti na način suprotan Uvjetima korištenja aukcije.hr

16. Ograničenja u slučaju kršenja Uvjeta korištenja i zatvaranje korisničkog računa

Aukcije Zagreb d.o.o. imaju pravo (bez prethodnog upozorenja i objašnjenja) ograničiti aktivnosti korisnika, ukloniti predmete i ponude korisnika, upozoriti ostale članove, te opomenuti, privremeno ili trajno zatvoriti korisnički račun ukoliko:

 • korisnik krši Uvjete korištenja i Pravila privatnosti
 • nismo u mogućnosti sa sigurnošću provjeriti osobne podatke korisnika
 • aktivnosti korisnika mogu nanijeti štetu ostalim članovima ili stranicama aukcije.hr
 • korisnik ne podmiri svoje obaveze prema aukcije.hr u naznačenom roku
 • korisnik sudjeluje u povišenju cijene predmeta na štetu drugih članova

17. Prenošenje sadržaja s www.aukcije.hr

Nije dozvoljeno prenošenje sadržaja sa stranica www.aukcije.hr (uključujući tekst i slike predmeta na prodaji), te kopiranje i upotreba bilo kojeg dijela stranica www.aukcije.hr bez prethodnog pismenog zahtjeva i odobrenja Aukcije Zagreb d.o.o.

18. Pristupanje na www.aukcije.hr s mobilnih uređaja

Obzirom na velik broj različitih uređaja, operativnih sustava, protokola i aplikacija, kao i učestale promjene istih, aukcije.hr ne jamče kako će se svaka funkcionalnost ispravno ponašati na svakom mobilnom uređaju (pametni telefon, smartphone).

19. Korištenje mobilne aplikacije aukcije.hr

Mobilna aplikacija je uklonjena s Android marketa, te korisnike upućujemo da je uklone sa svojeg mobilnog uređaja ukoliko je imaju instaliranu.
Korištenje mobilne aplikacije zahtjeva povezanost mobilnog uređaja opremljenog Android operativnim sustavom na Internet putem 2G, 3G ili 4G veze (EDGE, GPRS ili LTE), a promet može biti naplaćen od strane mobilnog operatera za što aukcije.hr ne snose odgovornost - molimo, upoznajte se se s uvjetima Vašeg mobilnog operatera.
Sve aktivnosti propisane ovim Uvjetima korištenja vrijede i za mobilnu aplikaciju. Instalacija i uporaba mobilne aplikacije je na vlastitu odgovornost te se Aukcije.hr i Institut za elektroničko poslovanje ograđuju od svih grešaka i/ili dodatnih troškova nastalih njenim korištenjem.

Upute za korištenje možete preuzeti na ovom linku.

20. Reklamacije, prigovori i primjedbe korisnika

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (članak 10), sve prigovore i reklamacije možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva (Podbrežje XIV 2, 10020 Zagreb) ili e-mailom na adresu info@aukcije.hr. Obavezujemo se odgovoriti u roku i na način predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

21. Promjene Uvjeta korištenja

Aukcije Zagreb d.o.o. mogu djelomično ili u potpunosti promijeniti ove uvjete. Promjene će stupiti na snagu odmah nakon objave na ovim stranicama.
Nastavak korištenja stranica www.aukcije.hr nakon promjene Uvjeta korištenja, obavezuje korisnike na pridržavanje svih promjena.

Aukcije.hr koriste kolačiće (cookies) kako bi svojim korisnicima omogućili bolje korisničko iskustvo.
Postavke kolačiča se mogu kontrolirati putem postavki vašeg web browsera (preglednika).
Više informacija možete dobiti ovdje. Nastavljanjem pregleda i korištenja aukcije.hr prihvaćate korištenje kolačića.