29. Rujna, 2021. 01:37:14

Uvjeti korištenja aukcije.hr

Ovi Uvjeti korištenja služe kako bi aukcije.hr bile vaše sigurno mjesto za trgovinu.

1. Prihvaćanje uvjeta korištenja

Uvjeti korištenja www.aukcije.hr su uvjeti pod kojima Aukcije Zagreb d.o.o. pružaju pristup i usluge na ovim internet stranicama, te Korisnici aukcije.hr preuzimaju prava i obveze. Vašom registracijom kao Korisnika na aukcije.hr, smatra se da prihvaćate ove Uvjete korištenja.
Registracijom na web stranice aukcije.hr izjavljujete da se stariji od 18 godina.
Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete prihvatiti ove uvjete korištenja, ne možete koristiti naše usluge i ove stranice.
Aukcije Zagreb d.o.o. pridržavaju pravo promjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu danom objave. Ukoliko Korisnik nastavi s korištenjem stranica nakon promjena Uvjeta korištenja, smatra se kako je upoznat i suglasan s nastalim promjenama.

2. Registracija na www.aukcije.hr

Registracija Korisnika je brza i jednostavna.
Prikupljanje podataka Korisnika prilikom registracije utemeljeno je na Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka u Europskoj uniji (General Data Protection Regulation - GDPR), te Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Korisnik je u skladu sa zakonskim propisima odgovoran za točnost upisanih podataka. Svi upisani podaci moraju biti točni i potpuni.
Registracija, kao i sudjelovanje kupaca u aukcijama je besplatno. Prodavatelji za uspješno prodane predmete plaćaju Naknadu za korištenje web platforme aukcije.hr određenu u Cjeniku i članku 5. ovih Uvjeta korištenja
Dodatne usluge služe boljem isticanju predmeta na prodaji, te se naplaćuju. Prodavatelji nisu obavezni koristiti dodatne usluge.
Prihvatom Uvjeta korištenja prihvaća se i Cjenik usluga.
Cjenik usluga na aukcije.hr

3. Vaši osobni podatci

Aukcije Zagreb d.o.o. ne dozvoljavaju javno objavljivanje osobnih podataka niti jednog Korisnika na stranicama aukcije.hr.
Osobnim podacima iz ovog članka, smatraju se: ime i prezime, adresa, e-mail adresa, te broj telefona.
Prema osobnim podacima upisanim kod registracije, Aukcije Zagreb d.o.o. postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (dodatne informacije na web stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka), te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka u Europskoj uniji (General Data Protection Regulation - GDPR).
Upoznajte se s Pravilima privatnosti aukcije.hr, te načinom na koji čuvamo, obrađujemo i upotrebljavamo vaše osobne podatke.

Za predmete koji su predani na prodaju putem stranica www.aukcije.hr, transakcija se odvija putem aukcije.hr. Dogovaranje primopredaje mimo aukcijskog procesa predstavlja kršenje Uvjeta korištenja.

4. Početna cijena predmeta

Prodavač samostalno određuje početnu (minimalnu) cijenu po svojoj želji. Komentiranje početne cijene nije dozvoljeno.

5. Naplata usluga

Prodavatelji su odgovorni za sve obaveze nastale upotrebom njihovog korisničkog računa. To uključuje plaćanje Naknade za korištenje web platforme aukcije.hr za uspješno prodane predmete, te plaćanje aktiviranih dodatnih usluga. Prodavatelji su obavezni podmiriti dospjela dugovanja u roku 10 dana od slanja obračuna od strane Aukcije Zagreb d.o.o. e-mailom. (Korisnici s provjerenom adresom su obavezni podmiriti dugovanje u roku 20 dana od slanja obračuna.)
Ukoliko račun nije podmiren na vrijeme, korisnicima se onemogućuje daljnje korištenje aukcije.hr - sve do podmirenja dugovanja.
Aukcije.hr pridržavaju pravo iskoristiti sve zakonom predviđene radnje radi naplate dospjelih, a nepodmirenih obaveza.
Korisnici koji ne podmiruju obračune u roku određenom Uvjetima korištenja, ne mogu koristiti usluge aukcije.hr kao prodavatelji ako na svom korisničkom računu nemaju minimalno 25,00 Kn predujma - raspoloživih sredstava. Predujam se može koristiti za podmirenje troškova nastalih prodajom na Aukcije.hr (Naknada za korištenje platforme Aukcije.hr i dodatne usluge za isticanje predmeta), a saldo se mora obnoviti kad se cjelokupni uplaćeni iznos potroši.
Korisnici slobodno raspolažu svojim saldom na korisničkom računu, te u svakom trenutku imaju pravo na bezgotovinski povrat neiskorištenih sredstava - pri čemu se korisnički račun zatvara.
Prodavateljima koji postupaju suprotno Uvjetima korištenja, aukcije.hr imaju pravo uvjetovati daljnje korištenje usluga uplatom predujma.
Aukcije.hr ne preuzimaju odgovornost za obračune koje niste primili iz bilo kojeg razloga (npr. postavke vašeg e-mail servisa) - stanje korisničkog računa je vidljivo u korisničkom profilu.

Naknada za korištenje web platforme aukcije.hr (u daljnjem tekstu Naknada)

Postignuta cijena Naknada
0 - 25,00 Kn 1,50 Kn
25,00 - 500,00 Kn 6 %
500,00 - 5.000,00 Kn 30,00 Kn + 5 % na postignutu cijenu preko 500,00 Kn
5.000,00 - 10.000,00 Kn 255,00 Kn + 4 % na postignutu cijenu preko 5.000,00 Kn
preko 10.000,00 Kn 455,00 Kn fiksno

Cjenik usluga na aukcije.hr čini sastavni dio ovih Uvjeta korištenja

Aukcije.hr ne naplaćuju Naknadu i dodatne usluge u neuspješno završenim transakcijama uz uvjet upisivanja negativne ocjene za taj predmet u roku najkasnije 30 dana od završetka prodaje. Po isteku tog roka, više ne možete ostvariti pravo na povrat Naknade.
Kako ostvariti pravo na povrat Naknade?


Ukoliko naše usluge plaćate karticom, skrećemo vam pažnju na 3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu (informirajte se putem linka)

6. Sudjelovanje u transakcijama

Aukcije.hr ne sudjeluju niti u jednom dijelu prodaje predmeta osim pružanja usluga korištenja naših web stranica i web platforme kao mjesta za trgovinu.
Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavatelja i kupca.
Aukcije.hr ne mogu se smatrati posrednikom niti punomoćnikom, zastupnikom niti predstavnikom bilo koje ugovorne strane, te isti ne sudjeluje niti u jednoj transakciji između Korisnika.
Prodavatelji samostalno određuju cijenu i samostalno postavljaju predmet na prodaju. Nakon prodaje kupci samostalno kontaktiraju prodavatelja, te dogovaraju način plaćanja i isporuke kupljenog proizvoda.

7. Rizik korisnika

Transakcije, te svi kontakti između vas i drugih Korisnika odvijaju se isključivo na vaš rizik.
Registracijom prihvaćate oslobođenje od odgovornosti i bilo kakvih obaveza Aukcija Zagreb d.o.o. vezanih za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem drugog Korisnika.
Aukcije.hr ne preuzimaju odgovornost niti jamstvo za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući:

 • Točnost podataka o prodavatelju ili kupcu
 • Pravo vlasništva prodavatelja nad predmetom prodaje
 • Sadržaj, sigurnost, opis, vrijednost, kvalitetu i legalnost bilo kojeg predmeta na ovim stranicama
 • Točnost ili istinitost opisa, te cijene i uvjeta dostave
 • Spremnost korisnika da provede transakciju
 • Autorska i srodna prava na objavljenim fotografijama i predmetima

Postavljanjem predmeta za Prodaju na stranice aukcije.hr, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću Prodavatelj potvrđuje da je isti vlasnik predmeta koji prodaje, odnosno da ima sva zakonska prava za prodaju tog predmeta na stranicama aukcije.hr
Aukcije Zagreb d.o.o. se oslobađaju svake odgovornosti za bilo kakve materijalne ili pravne nedostatke na objavljenim i/ili kupljenim predmetima od strane Kupaca.
Prodavatelji i Kupci, prihvatom ovih uvjeta obvezuju se sve sporove vezane za pojedinu kupoprodaju rješavati isključivo međusobno te oslobađaju Aukcije Zagreb d.o.o. bilo kakve odgovornosti za štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Za vašu sigurniju trgovinu, pročitajte naše savjete

8. Autorska i srodna prava

Prodavatelj je isključivo odgovoran za objavljivanje svake fotografije koju je postavio na internet stranice www.aukcije.hr. Postavljanjem fotografije predmeta na stranice aukcije.hr pod materijalnom i kaznenom odgovornošću Prodavatelj potvrđuje da je isti autor objavljene fotografije i teksta, odnosno da ima sva zakonska prava za objavljivanje predmetne fotografije i teksta uz fotografiju na stranice aukcije.hr. U slučaju da Aukcije Zagreb d.o.o. zaprime bilo kakav zahtjev za naknadom štete postavljen od strane trećih osoba, a vezan za kršenje autorskih i srodnih prava objavom neke od fotografija, Prodavatelj u cijelosti preuzima odgovornost, te je u obvezi u cijelosti nadoknaditi Aukcije Zagreb d.o.o. svu štetu i troškove koji bi mogli nastati na temelju takvog zahtjeva. Takvi zahtjevi mogu uključivati (ali nisu ograničeni na) postavljanje odštetnih zahtjeva i tužbu radi naknade štete zbog kršenja autorskih i srodnih prava.
U slučaju podnošenja kaznene prijave od strane autora pojedinih fotografija protiv Aukcije Zagreb d.o.o. radi pojedine objave fotografije na stranicama aukcije.hr, prihvatom uvjeta korištenja Prodavatelj preuzima i kaznenu i materijalnu odgovornost za sve predmete koje je isti objavio.

9. Odgovornost u slučaju nedostupnosti stranica

Aukcije Zagreb d.o.o. ne snose odgovornost za eventualnu nedostupnost internet stranica aukcije.hr.
Također, ne snosi odgovornost za tehničke probleme koji mogu nastati pri korištenju stranica, te dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u određenim aukcijama.
Aukcije Zagreb d.o.o. imaju pravo u slučaju najavljenog i predviđenog održavanja web stranice za 24 sata produžiti sve aukcije koje završavaju u vrijeme nedostupnosti servisa.

10. Davanje ponuda i kupnja

Kao kupac, dužni ste aukciju s prodavačem privesti do kraja

 • ako kupite predmet po fiksnoj cijeni
 • ako na aukciji ponudite najviši iznos ili prvi ponudite iznos po kojem je predmet prodan
 • ako na aukciji s rezervnom cijenom ponudite najviši iznos koji je veći ili jednak od rezervne cijene ili prodavatelj prihvati prodaju ispod rezervne cijene
 • ako kod predmeta s fiksnom cijenom ponudite iznos ispod onog kojeg prodavatelj traži, a prodavatelj prihvati vašu ponudu

Davanjem ponude za određeni predmet, kupac prihvaća uvjete prodaje navedene od strane prodavatelja za svaki predmet posebno (Uvjeti prodaje ne mogu biti suprotni Uvjetima korištenja aukcije.hr). Svaka je ponuda obvezujuća, te se ne može opozvati.

Kupac nije dužan platiti predmet ukoliko podatke za uplatu ne dobije putem sustava internih poruka na aukcije.hr
Kupac je dužan platiti predmet u roku 7 dana od primitka podataka za uplatu, osim ukoliko putem internih poruka s prodavateljem nije dogovoreno drugačije.

11. Prodaja

Prodaja predmeta se odvija isključivo u skladu s Pravilima prodaje na aukcije.hr, koji čine sastavni dio ovih Uvjeta korištenja, te su ih se Korisnici obvezni pridržavati. Na temelju Članka 7. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, ne možete objaviti prodaju predmeta ukoliko niste upisali svoj OIB.

Zabranjena je prodaja predmeta čijom bi se prodajom kršili zakonski propisi Republike Hrvatske. (Popis predmeta čija prodaja nije dozvoljena na aukcije.hr)


Za sve predmete postavljene na prodaju, odgovara isključivo prodavatelj. Njegova je obaveza biti siguran kako prodajom predmeta ne krši zakone o autorskim pravima (copyrightu), te ne koristi zaštićene znakove (trademark, robna marka).
Prodavatelj je isključivo odgovoran za svaku objavljenu fotografiju i tekst predmeta kojeg je postavio na internet stranice www.aukcije.hr.


Prodavatelj ima pravo kreiranja tzv. liste neželjenih kupaca. Kupci s te liste nemaju mogućnost sudjelovanja u aukcijama prodavatelja. Prodavatelj nije dužan obrazložiti razloge stavljanja pojedinog korisnika na listu.

Ako prodavatelj primi najmanje jednu ponudu koja je ista ili viša od početne cijene (ili ista ili viša od rezervne cijene ukoliko je postavljena), dužan je obaviti transakciju s kupcem u skladu s uvjetima isporuke predmeta. Kod prodaje po fiksnoj cijeni, prodaja završava davanjem prve ponude od strane ponuditelja. Ukoliko kupac ponudi cijenu nižu od cijene koju traži prodavatelj, prodavatelj ima rok od 48 sati pristati na prodaju ili ne.

Prodavatelj može iznimno prekinuti prodaju predmeta s ponudom prije kraja aukcije uz obrazloženje, ali najviše dva puta mjesečno.

Prodavatelj je dužan u roku 7 dana kontaktirati kupca nakon završetka aukcije, te dostaviti podatke za uplatu. U protivnom, prestaju obveze kupca prema prodavatelju. Prodavatelj je također obvezan poslati plaćeni predmet najkasnije 7 dana od primitka uplate.

Za svaki predmet, prodavatelj mora dati točan opis predmeta, kao i uvjete pod kojima će kupljeni predmet isporučiti. Svaki predmet mora biti u odgovarajućoj kategoriji.

12. Predmeti zagubljeni tijekom dostave

Savjetujemo: koristite isključivo registrirane pošiljke: preporučeno ili vrijednosno pismo, paket, kurirsku dostavu s ispravno navedenom vrijednosti poslanog predmeta.
Za izgubljenu registriranu pošiljku (preporučeno ili vrijednosno pismo, paket, kurirska služba), prodavatelj treba dostavljaču predati zahtjev za potražnicom. Ako prodavatelj kupcu i administratoru aukcije.hr dostavi potvrdu o slanju pošiljke, kupac nema pravo upisivanja negativne ocjene. Nakon provedenog postupka potraživanja, dostavljač (pošta ili kurirska služba) obeštećuje pošiljatelja ili mu dostavlja dokaz kako je pošiljka uredno isporučena. Prodavatelj je dužan kupcu vratiti uplaćeni iznos u visini osiguranja pošiljke (osigurana vrijednost kupljenog predmeta + plaćeni trošak poštarine). Preporučujemo osiguranje pošiljke na puni iznos vrijednosti predmeta.

13. Vaši podaci i korisnički račun

Vaši podaci su definirani kao informacije koje ostavljate prilikom registracije ili sudjelovanja u aktivnostima na www.aukcije.hr. Za točnost osobnih podataka odgovara svaki pojedini registrirani Korisnik.

Ukoliko se korisnik registrira pod lažnim imenom, adresom i brojem telefona, u namjeri da ometa funkcioniranje računalnog sustava Aukcije Zagreb d.o.o., te prilikom toga bilo kakvim unošenjem netočnih i lažnih podataka ometa funkcioniranje računalnog sustava aukcije.hr s ciljem prouzročenja materijalne ili nematerijalne štete drugome (fizičkoj ili pravnoj osobi), istom će korisniku biti odmah onemogućen daljnji pristup korištenju sustava aukcije.hr.
Aukcije Zagreb d.o.o. pridržavaju pravo podnošenja kaznene prijave nadležnim institucijama protiv takvog korisnika, budući da su se u takvom ponašanju korisnika stekla bitna obilježja kaznenog djela iz čl 223 a Kaznenog zakona. - 'računalnog krivotvorenja'.

Više informacija o korisničkim računima na aukcije.hr

14. Zabranjene aktivnosti

 • prodaja predmeta zabranjenih na www.aukcije.hr (vidi popis)
 • nepošteno povišenje cijena predmeta na prodaji (eng. shill bidding), kako bi se time nanijela šteta ostalim korisnicima - vidi Točku 15
 • izravno dogovaranje kupnje ili prodaje predmeta postavljenih na web stranici aukcije.hr putem internih poruka ili pitanja prodavatelju, kao i izravni dogovori za prodaju ostalih predmeta
 • korištenje rubrike Pitanja i odgovori za upite koji nisu vezani izravno uz predmet ili navedenog prodavatelja
 • manipuliranje sustavom ocjenjivanja, tj. upisivanje neutemeljenih ocjena (npr. fiktivnih ocjena za nerealizirane transakcije)
 • reklamiranje i upućivanje ostalih korisnika na druga web prodajna mjesta (osim uz odobrenje i dogovor s aukcije.hr)
 • prodaja predmeta u ime i u korist korisnika aukcije.hr čiji je račun zatvoren zbog kršenja Uvjeta korištenja aukcije.hr
 • vrijeđanje, uznemiravanje i prijetnja drugim korisnicima, te poruke u kojima se potiče etnička, rodna, vjerska, rasna ili bilo koja druga netrpeljivost
 • kršenje zakonskih propisa
 • slanje poruka i datoteka koje sadrže viruse, Trojanske konje i sl. koji mogu nanijeti štetu bilo stranicama aukcije.hr, bilo njihovim korisnicima
 • kopiranje, reproduciranje, preuzimanje ili distribucija podataka s ovih stranica djelomično ili u cijelosti, kao i bilo koje kršenje autorskih prava vezano uz aukcije.hr

15. Nepošteno povišenje cijene predmeta (eng. shill bidding)

Nepošteno povišenje cijene predmeta (ili shill bidding) je svako povišenje cijene predmeta na aukciji u kojoj ponuditelj (uključujući npr. obitelj, poznanike ili zaposlenike prodavatelja) namjerno podiže cijenu predmeta na štetu ostalih sudionika aukcije. Isto tako, nepoštenim povišenjem cijene predmeta smatra se svako sudjelovanje u aukciji u kojoj ponuditelj daje ponudu s iste kućne adrese, istog računala ili računalne mreže na kojoj je prijavljen i prodavatelj. Aukcije.hr će u slučaju nepoštenog povišenja cijene predmeta bez opomene poduzeti jednu od sljedećih mjera:

 • uklanjanje nepoštenih ponuda, te svih onih ponuda koje su nepoštenim ponudama i potaknute
 • zabranu sudjelovanja ponuditelja u aukcijama pojedinih prodavatelja
 • privremeno ili trajno zatvaranje korisničkog računa ponuditelja
 • privremeno ili trajno zatvaranje korisničkog računa prodavatelja

16. Posjedovanje više korisničkih računa

Smatrat će se da korisnički računi pripadaju istoj osobi ukoliko su (svi ili neki) podaci na korisničkim računima identični. Korisnik s više korisničkih računa ih ne smije koristiti na način suprotan Uvjetima korištenja aukcije.hr

17. Ograničenja u slučaju kršenja Uvjeta korištenja i zatvaranje korisničkog računa

Aukcije Zagreb d.o.o. imaju pravo (bez prethodnog upozorenja i objašnjenja) ograničiti aktivnosti Korisnika, ukloniti predmete i ponude Korisnika, upozoriti ostale Korisnike, te opomenuti, privremeno ili trajno zatvoriti korisnički račun ukoliko:


 • korisnik krši Uvjete korištenja i Pravila privatnosti
 • korisnik se služi zabranjenim aktivnostima iz Točke 14.
 • nismo u mogućnosti sa sigurnošću provjeriti osobne podatke korisnika
 • aktivnosti Korisnika mogu nanijeti štetu ostalim Korisnicima ili stranicama aukcije.hr
 • korisnik ne podmiri svoje obaveze prema aukcije.hr u naznačenom roku
 • korisnik na stranici predmeta koji se prodaje objavljuje sadržaj koji nije vezan uz sam predmet
 • korisnik sudjeluje u povišenju cijene predmeta na štetu drugih Korisnika
 • Korisnik ima dvije ili više uzastopnih negativnih ocjene, bez pozitivnih ocjena
 • Korisnik ima 10 % ili više negativnih ocjena
 • korisnik daje podatke koji odgovaraju podacima onih Korisnika čiji je račun na aukcije.hr zatvoren zbog kršenja Uvjeta korištenja

Korisnicima čiji je korisnički račun privremeno zatvoren zbog kršenja Uvjeta korištenja, korištenje aukcije.hr će biti onemogućeno do otklanjanja utvrđenih povreda.
Aukcije Zagreb d.o.o. imaju pravo bez obrazloženja odbiti novu registraciju Korisnika čiji je korisnički račun već bio zatvoren zbog aktivnosti suprotnih ovim Uvjetima korištenja. U tu svrhu, Aukcije Zagreb d.o.o. vode evidenciju suspendiranih korisnika.

18. Prenošenje sadržaja s www.aukcije.hr

Nije dozvoljeno prenošenje sadržaja sa stranica www.aukcije.hr (uključujući tekst i slike predmeta na prodaji), te kopiranje i upotreba bilo kojeg dijela stranica www.aukcije.hr bez prethodnog pismenog zahtjeva i odobrenja Aukcije Zagreb d.o.o.

19. Pristupanje na www.aukcije.hr s mobilnih uređaja

Obzirom na velik broj različitih uređaja, operativnih sustava, protokola i aplikacija, kao i učestale promjene istih, aukcije.hr ne jamče da će se svaka funkcionalnost ispravno ponašati na svakom mobilnom uređaju (pametni telefon, smartphone).

20. Korištenje mobilne aplikacije aukcije.hr

Mobilna aplikacija je uklonjena s Android marketa, te korisnike upućujemo da je uklone sa svojeg mobilnog uređaja ukoliko je imaju instaliranu.
Korištenje mobilne aplikacije zahtjeva povezanost mobilnog uređaja opremljenog Android operativnim sustavom na Internet putem 2G, 3G ili 4G veze (EDGE, GPRS ili LTE), a promet može biti naplaćen od strane mobilnog operatera za što aukcije.hr ne snose odgovornost - molimo, upoznajte se se s uvjetima Vašeg mobilnog operatera.
Sve aktivnosti propisane ovim Uvjetima korištenja vrijede i za mobilnu aplikaciju. Instalacija i uporaba mobilne aplikacije je na vlastitu odgovornost te se Aukcije.hr i Institut za elektroničko poslovanje ograđuju od svih grešaka i/ili dodatnih troškova nastalih njenim korištenjem.

Upute za korištenje možete preuzeti na ovom linku.

21. Reklamacije, prigovori i primjedbe korisnika

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (članak 10), sve prigovore i reklamacije možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva (Podbrežje XIV 2, 10020 Zagreb) ili e-mailom na adresu info@aukcije.hr. Obavezujemo se odgovoriti u roku i na način predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

22. Promjene Uvjeta korištenja

Aukcije Zagreb d.o.o. mogu djelomično ili u potpunosti promijeniti ove uvjete. Promjene će stupiti na snagu odmah nakon objave na ovim stranicama.
Nastavak korištenja stranica www.aukcije.hr nakon promjene Uvjeta korištenja, obavezuje korisnike na pridržavanje svih promjena.

Aukcije.hr koriste isključivo nužne kolačiće (cookies) kako bi svojim korisnicima omogućili korištenje stranice.
Postavke kolačića se mogu kontrolirati putem postavki vašeg web browsera (preglednika). Više informacija možete dobiti ovdje

Nužni kolačići