15. Listopada, 2021. 22:54:20

Pravila privatnosti aukcije.hr

Aukcije.hr su propisale ova Pravila privatnosti kako bi pokazala našu čvrstu opredijeljenost za zaštitu vaše privatnosti.
Ovaj dokument prikazuje naš način prikupljanja i upotrebe vaših osobnih podataka.

1. Izjava o privatnosti

Aukcije.hr Vaše osobne podatke ne daju na uvid trećoj strani. Podatke o korisničkom računu i ostale osobne podatke dajemo na uvid isključivo u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske, a na pismeni zahtjev nadležnih ustanova ili temeljem pravomoćnog sudskog naloga.
Vaši osobni podaci se čuvaju u skladu sa zakonskim propisima: Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka u Europskoj uniji (General Data Protection Regulation - GDPR). Više informacija možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka, te je zbirka Vaših osobnih podataka zavedena u evidenciju AZOP-a.
Integralni tekst Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u EU na hrvatskom jeziku možete pronaći na OVOM linku.
Aukcije Zagreb d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Aukcije Zagreb d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

2. Točnost upisanih podataka

Aukcije.hr ne dozvoljavaju davanje netočnih i nepotpunih podataka (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) - ne dozvoljavamo prijavljivanje korisnika pod netočnim podacima, te sudjelovanje u aukcijskom načinu prodaje anonimnim korisnicima. Ukoliko prijavite netočne podatke, ne možemo vam dozvoliti korištenje stranica. Točnost upisanog broja mobilnog telefona provjeravamo jednokratnim slanjem SMS poruke.
Ako se korisnik registrira pod lažnim imenom, adresom i brojem telefona, u namjeri da ometa funkcioniranje računalnog sustava Aukcije Zagreb d.o.o., te prilikom toga bilo kakvim unošenjem netočnih i lažnih podataka ometa funkcioniranje računalnog sustava aukcije.hr, a cilj je takvog postupanja prouzročenje materijalne ili nematerijalne štete drugome (bilo fizičkoj ili pravnoj osobi), istom će korisniku biti odmah onemogućen daljnji pristup korištenju sustava.
Aukcije Zagreb d.o.o. pridržavaju pravo podnošenja kaznene prijave protiv takvog korisnika, nadležnim institucijama, budući da su se u takvom ponašanju korisnika stekla bitna obilježja kaznenog djela iz čl 223 a Kaznenog zakona - "Računalnog krivotvorenja".

3. Podaci prosljeđeni prilikom kupovine predmeta

Nakon uspješne kupovine, druga strana u procesu kupoprodaje dobija samo Vaše korisničko ime.
Ukoliko za to date privolu, korisnika ćemo obavijestiti i o vašoj e-mail adresi, te broju telefona. Tu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku.

4. Slanje e-mailova

Aukcije.hr u sklopu transakcijskog procesa članovima šalju transakcijske mailove s podacima o aukciji, kao i ostale poruke koje su nužne za ispravno funkcioniranje sustava.
Osim transakcijskih mailova, aukcije.hr mogu slati i obavijesne mailove. Za slanje obavijesnih mailova svaki član mora dati izričitu privolu koju u svakom trenutku mogu opozvati. Aukcije.hr šalju svojim korisnicima i newsletter, ali samo ako je korisnik za to dao svoju izričitu privolu. Newsletter sadrži jasne i očigledne upute kako se pojedini član može izbrisati s mailing liste.

5. Slanje SMS poruke

Aukcije.hr provjeravaju broj mobilnog telefona upisanog kod registracije jednokratnim slanjem SMS poruke s četveroznamenkastim kódom koji je nakon toga potrebno upisati u korisnički profil. Slanje SMS poruke se ponavlja kad korisnik promijeni svoj broj mobilnog telefona. SMS će biti poslan s broja 095 65 363 00.

6. Kontrola vaše lozinke (passworda)

Svaki član ima potpunu odgovornost za sve aktivnosti poduzete s njegovim korisničkim imenom, e-mail adresom i lozinkom uključujući i troškove nastale na aukcije.hr. Lozinka je Vaša glavna zaštita i stoga preporučujemo da je ne dajete na uvid i upotrebu drugim osobama. Ukoliko se odlučite s nekim dijeliti Vaše korisničko ime ili druge informacije, odgovorni ste za sve aktivnosti poduzete na taj način.

7. Plaćanje karticama

T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na ovim stranicama osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka.

Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između T-Com Pay Way sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.
Vaše osobne podatke obrađuje Hrvatski Telekom

8. Ostale informacije koje prikupljamo

Aukcije.hr vode evidenciju o IP adresama prijavljenih korisnika. Ovi podaci se mogu koristiti za otkrivanje korisnika koji zloupotrebljavaju sustav aukcije.hr i u tom slučaju biti će proslijeđeni mjerodavnim ustanovama u slučaju sumnje na prijevaru.
U suradnji sa ISP (Davatelj internet usluga - Internet Service Provider) IP adresa se može upotrijebiti za identificiranje korisnika. Ove informacije su sigurno spremljene i biti će date na uvid isključivo za to nadležnim tijelima u slučajevima propisanim zakonom.

9. Oglašavanje i linkovi prema trećim stranama

Neki oglašivači na aukcije.hr mogu tražiti dodatne informacije od naših korisnika ili pružati link na stranice koje to traže. Aukcije.hr nemaju kontrolu nad politikom privatnosti oglašivača te Vam savjetujemo da provjerite njihovu politiku privatnosti prije davanja vaših podataka. Klikom na prikazane reklame napuštate sustav aukcije.hr

10. Koje vaše osobne podatke upotrebljavamo?

Podaci koji se bilježe u sustavu aukcije.hr:

 • Vaši osnovni osobni podatci (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, OIB)
 • Vaši prometni podatci (zapisi o vašim aktivnostima na aukcije.hr)
 • Podatke o vašim transakcijama čuvamo za vrijeme postojanja ugovornog odnosa. Po prestanku ugovornog odnosa, podaci o prethodnim transakcijama se čuvaju zbog integriteta poslovnog sustava aukcije.hr – podatci se anonimiziraju, te se trajno uklanjaju svi podatci povezani s osobom. Čuvaju se samo podatci o korisničkom imenu.

Razdoblje čuvanja podataka
 • Vaše osnovne osobne podatke čuvamo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa (tj. sve do zatvaranja korisničkog računa na zahtjev korisnika), a najkasnije do isteka svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.
 • Podatke o vašim aktivnostima na poslužitelju aukcije.hr brišemo 15 dana nakon aktivnosti
 • Podatke o vašem prometu (transakcije obavljene na web servisu aukcije.hr) čuvamo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Molimo, uzmite u obzir da ne brišemo vaše podatke:
 • ako su potrebni za obračun troškova naših usluga, a možemo ih obrađivati samo do zastare tražbina u skladu s općim propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi
 • u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja
 • ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupka po prigovoru u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.)

11. Obrada vaših osobnih podataka

 • Realizacija ugovora
  Osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja i obračuna naših usluga. Vaše osobne podatke upisane kod registracije obrađujemo u skladu s važećim propisima (npr. Zakon sprječavanju neregistrirane djelatnosti, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zaštiti osobnih podataka itd.), kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti prema važećim propisima (npr. radi slanja obavijesti o potrošnji usluga, slanja obračuna za pružene usluge, slanja podsjetnika za plaćanje usluga i slično). U svrhu realizacije ugovora, možemo vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali ili putem sučelja internih poruka na aukcije.hr
 • Otkrivanje zlouporaba i prepoznavanje grešaka
  Vaše osobne podatke obrađujemo i interno, radi prepoznavanja i otklanjanja kvarova u našoj mreži ili kod naših usluga, te radi razotkrivanja prijevara i zlouporaba. U svrhu otkrivanja zlouporaba i prepoznavanja grešaka možemo vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali ili putem internih poruka na aukcije.hr.
 • Provjera boniteta i naplata potraživanja
  Prije zaključenja ugovora i tijekom postojećeg ugovornog odnosa s vama, mi kao trgovačko društvo imamo opravdan interes saznati više o bonitetu svojih korisnika. Ako smo vaše osobne podatke pohranili prilikom ranijeg ugovornog odnosa s vama (a još uvijek ih čuvamo u skladu s važećim propisima i ovom Izjavom), možemo ih upotrebljavati za ocjenu boniteta u slučaju da želite zaključiti novi ugovor (otvoriti novi korisnički račun).
  U tom slučaju riječ je o profiliranju u smislu ove Izjave. Ako je vaš bonitet nizak ili ne možemo dobiti podatke o vašem bonitetu ili je prethodni korisnički račun bio zatvoren zbog aktivnosti nespojivih s Uvjetima korištenja, možemo odbiti sklapanje ugovora ili vam ponuditi korištenje na principu unaprijed plaćenih usluga.
  Ako imate prigovor u vezi s procjenom boniteta, možete je osporiti i iznijeti svoje gledište.
  Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slično). Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali ili putem samog sučelja sustava internih poruka, kako bismo vam dali priliku za očitovanje.
 • Kontaktiranje
  Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku našeg ugovornog odnosa, tijekom razdoblja od 90 dana, možemo stupiti s vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:
  - poziv
  - SMS
  - elektronička pošta (e-mail)
  - pismeno (poštom)

12. Upravljanje privolama

 • Vašim privolama možete upravljati na stranici Upravljanje privolama na kojoj su navedene grupe osobnih podataka koje koristimo, te status privole za njihovo korištenje
 • Privolu za kontaktiranje možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka u svrhu osnovnog profiliranja ili kontaktiranju u slučaju korištenja unaprijed plaćenom (prepaid) uslugom. Promjenu privole možete izvršiti putem web sučelja vaše usluge (Moj korisnički račun)
 • Ako opozovete dane privole ili prigovorite našoj obradi vaših osobnih podataka u svrhu osnovnog profiliranja, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati djelomičnom ili potpunom nemogućnošću korištenja web sustava aukcije.hr ili zatvaranjem korisničkog računa. Svaki korisnik aukcije.hr ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
 • Ako ponovo želite dati svoju privolu, to možete učiniti na način opisan pod točkom 1 ovog članka. Ukoliko je zbog opoziva dane privole iz točke 2 došlo do zatvaranja korisničkog računa, privolu nije moguće ponovo dati - korisnički račun zatvoren na zahtjev korisnika, ne može se reaktivirati
 • Obrada podataka pod člankom 10. ove Izjave nužna je za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora. Registracijom na aukcije.hr prihvaćate Uvjete korištenja što po hrvatskim propisima predstavlja sklapanje ugovora. Ako nam ne dostavite te podatke, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.
 • Molimo, vodite računa o tome da smo na zahtjev nadležnih institucija dati informacije i vaše osobne podatke u skladu sa zakonskim odredbama.

13. Pravni temelj za našu obradu podataka

Prikupljamo, upotrebljavamo i dijelimo podatke koje imamo, na prethodno opisane načine:

 • Onako kako je nužno za ispunjavanje Uvjeta korištenja aukcije.hr na koje ste pristali u trenutku registracije, a u skladu s vašim pristankom, koji možete opozvati u svakom trenutku putem postavki vašeg korisničkog računa
 • Onako kako je nužno za postupanje u skladu s našim pravnim obvezama. Na temelju Članka 7. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, ne možete objaviti prodaju predmeta ukoliko niste upisali svoj OIB.
 • Radi zaštite vaših interesa ili interesa drugih korisnika aukcije.hr.
 • Onako kako je nužno zbog naših legitimnih poslovnih interesa, osim ako vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka imaju prednost pred tim interesima.

14. Prava korisnika

 • Pravo na ispravak:
  Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 • Pravo na brisanje:
  Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 • Pravo na mogućnost prijenosa podataka:
  Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora ili ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa
 • Pravo na žalbu:
  Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 • Ostvarivanje prava:
  Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nam se obratiti putem e-maila na adresu dpo@aukcije.hr ili pismeno na adresu društva.
 • Potvrda identiteta:
  U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
 • Zlouporaba prava:
  Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

15. Prestanak statusa korisnika aukcije.hr na vlastiti zahtjev

Ukoliko želite zatvaranje svog korisničkog računa, zahtjev dajete putem sustava internih poruka. Vaš ćemo korisnički račun nakon toga zatvoriti, osim u sljedećim slučajevima:

 • sudjelujete u transakcijama (kao kupac ili prodavatelj) koje nisu privedene kraju
 • imate nepodmirena dugovanja prema aukcije.hr
 • pokrenut je postupak pred nadležnim institucijama radi sumnje na počinjenje kaznenih djela

Ako korisnik želi trajno zatvoriti svoj korisnički račun (uz uklanjanje svih osobnih podataka), potrebno je to učiniti putem stranice za Upravljanje privolama.

Vaš ćemo korisnički račun nakon toga zatvoriti, a podatke trajno ukloniti u najkraćem razumnom roku (najviše 90 dana) kako preostali podaci ne bi bili dostupni, osim u sljedećim slučajevima:

 • sudjelujete u transakcijama (kao kupac ili prodavatelj) koje nisu privedene kraju
 • imate nepodmirena dugovanja prema aukcije.hr
 • pokrenut je postupak pred nadležnim institucijama radi sumnje na počinjenje kaznenih djela
 • Osobni podaci upisani prilikom registracije će kod brisanja korisničkog računa također biti obrisani. U određenim slučajevima, možemo zadržati vaše osobne podatke duže vrijeme nakon zatvaranja korisničkog računa. Ti slučajevi uključuju: sprječavanje mogućih prijevara, naplata nepodmirenih potraživanja, rješavanje nesporazuma s ostalim korisnicima, postupak koji se protiv člana vodi u skladu sa zakonskim propisima. U tim slučajevima, informacije će biti zadržane u skladu s postojećim zakonskim propisima, najduže dok postoje razlozi za njihovo zadržavanje.


  Pristup korisničkom profilu neće biti moguć. Ocjene koje je korisnik upisao za prethodne transakcije, ostaju važeće.

  Jednom zatvoreni korisnički račun, ne može se više reaktivirati.

  Aukcije.hr koriste isključivo nužne kolačiće (cookies) kako bi svojim korisnicima omogućili korištenje stranice.
  Postavke kolačića se mogu kontrolirati putem postavki vašeg web browsera (preglednika). Više informacija možete dobiti ovdje

  Nužni kolačići